Call Us +1 (646) 504-6122

On a health lick!

Dosha Pops - Chai Me Up

Dosha Pops - Head Over Hibiscus

Dosha Pops - Inner Glow

Dosha Pops - Mytea Pomegranate

Dosha Pops - Velvet Rope

Dosha Pops - Wishful Pinking

Dosha Pops - Almaberry

Dosha Pops - Bing Balance

Dosha Pops - Cinnamon Shan-tea

Dosha Pops - Goodness Grapecious

Dosha Pops - Karm-Ohm-Smile

Dosha Pops - Sarsapari-ahh

Some Featured Candies